Ocena brak

Katalog gier dydaktycznych

Autor /fghi700 Dodano /03.08.2006

KATALOG PRZYKŁADOWYCH GIER DYDAKTYCZNYCH W KALSACH I- III.E. Pająk Propozycje gier i zabaw do wykorzystania podczas realizacji programu „Postrzegam świat całościowo” dla klas I Str. 19- 32, 1998/ 1999r
A. Dydka Życie szkoły: przykłady gier i zabaw do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej Str. 39- 47, 1993r
M. Szala Wszystko dla szkoły 2000r
A. Szal Życie szkoły: zabawy twórcze Str. 613- 625, 2004r
M. Czekała Nauczyciel z klasą: Integracja grupowa- propozycje ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci Str. 22- 23, 2000r
I. Lewandowska Ruch pedagogiczny: Nauczanie przez zabawę- wybór czy konieczność? Str. 99- 111, 1999r
J. Lewińska Życie szkoły: Zabawy językowe Str. 36- 40, 2006r
A. Szczepańska Ekspresja twórcza dziecka. Konteksty- inspiracje- obszary realizacji: Zajęcia muzyczno- ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej Str. 214- 219
R. Komornicka Wszystko dla szkoły: O przekazywaniu wartości w dzisiejszym świecie: przykłady gier i zabaw dla dzieci młodszych i najmłodszych Str. 23- 24, 2004r
A. Maj Inscenizacje, zabawy ruchowe dla klas I- III
E. Gruszczyk- Kolczyńska Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki Str. 219- 280
A. DobrzyńskaM. Jurga Gry i zabawy na lekcji: propozycje do wykorzystania w klasach I- III
J. Kacperska Nauczanie początkowe: Zestaw gier i zabaw tematycznych do wykorzystania podczas realizacji programu „Postrzegam świat całościowo”. Str. 5- 22, 1998/ 1999r
J. ChawaA. Witczak Moje podróże: konspekty zajęć grupowych dla dzieci
M. Szala Wszystko dla szkoły: Lato leśnych ludzi Str. 8- 10, 2000r
M. Juszczyk- Bierancka Nauczanie początkowe: kształcenie zintegrowane: Wyprawa do „Tęczowej krainy”- zabawy dla klas I Str. 97- 99, 1999/ 2000r
B. Jasińska Nauczanie początkowe: Kształcenie zintegrowane: zabawy i gry z wykorzystaniem lektur klasy II Str. 100- 103, 1999/ 2000r
M. Czrnecki Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne Str. 38- 45, nr 7/ 2001r
D. Żygała Gry dydaktyczne w procesie nauczania języka obcego www.sphyzne.itl.pl
H. Gałązka Gry i zabawy w nauczaniu ortografii www.publikacje.edu.pl
E. Góralska Forma zabawowa jako sposób aktywizacji uczniów na lekcjach matematyki (kl. I- III) www.literka.pl
D. ChauvelV. Michael Gry i zabawy w przedszkolu: rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji Warszawa 1999r
E. Gruszczyk- KolczyńskaE. Zielińska Zabawy z klockami: Ja buduję- ty mi pomagasz, ty budujesz- ja ci pomagam. Wychowanie w przedszkolu, str. 211- 212, nr 3/ 1999r
E. Rytter Przykłady zabaw i gier dydaktycznych dla dzieci z trudnościami w czyatniu i pisaniu Materiał dołączam do katalogu
M. Kowalik- Olubińska Zabawy ruchowe i ich rola w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym Wychowanie na co dzień, str. 18- 24, nr 12/ 1998
M. Jąder Zabawy rozwijające mowę i myślenie Wychowanie w przedszkolu, nr4/ 2002r
L. Smółka Zabawy receptywne w kształtowaniu sprawności językowej dziecka w wieku przedszkolnym Kwartalnik edukacyjny, str. 76- 82, nr 1/ 2001
A. Trela Zabawy i rozrywki umysłowo- graficzne w edukacji komunikacyjnej, cz.9 „Przesuwanki” Wychowanie komunikacyjne, str. 14- 15, nr 12/ 2001r
A. Trela Zabawy i rozrywki umysłowo- graficzne w edukacji komunikacyjnej, cz.3 „Rozrywki literowo- sylabowo- wyrazowe”. Wychowanie komunikacyjne, str. 14- 15, nr 11/ 2001r
M. Kisiel Wykorzystanie zabaw i gier dydaktycznych w edukacji muzycznej uczniów w pierwszym etapie kształcenia ogólnego na poziomie elementarnym Nauczyciel i szkoła, str. 111- 121, nr 1/ 1999r
R. Drabek W świecie zabawek: ćwiczenia gimnastyczne Wychowanie w przedszkolu, str. 602- 604, nr 10/ 2001r
A. Piotrowska W wiejskiej zagrodzie: zabawy muzyczne Wychowanie w przedszkolu, str. 232- 233, nr 4/ 2003r
A. Werońska W królestwie dobrej wróżki: zabawy zapobiegające agresji. Wychowanie w przedszkolu, str. 600- 601, nr 10/ 2001r
M. Gaj W krainie baśni: gra dla uczniów klas młodszych Wszystko dla szkoły. Str. 4-5, nr2/ 1999r
A. Grabowska W co się bawić: podstawowe elementy zabaw tematycznych Wychowanie w przedszkolu, str. 209- 212, nr 4/ 2002r
E. Białas Szerbornowskie zajęcia: ruch dla zdrowia Wychowanie w przedszkolu, str. 354- 355, nr 5/ 1998r
M. Podsadowska Rozbudzanie motywacji do działania poprzez gry i zabawy: scenariusz zajęć dla klasy I- III Lider, str. 30, nr 12/ 2002r
A. Żak Przykłady gier i zabaw do wykorystania podczas realizacji programu „Postrzegam świat całościowo” (marzec- kwiecień) Nauczanie początkowe edukacja zintegrowana, str. 5- 26, nr 4. 1998/ 1999r
E. Bocheńska Przedszkolne zabawy przeciwko agresji Edukacja i dialog, str. 38- 42, nr 3/ 2002r
D. GroffikD. Olex Propozycje gier i zabaw z przedmiotami nietypowymi Wychowanie fizyczne i zdrowotne. Str. 26- 31, nr 2
E. Gucwa Propozycje gier i zabaw w bibliotece Biblioteka w szkole, str. 7, nr 0/ 2002r
K. MocekD. Banasik Program z zakresu gier i zabaw ruchowych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym Nauczyciel i szkoła, str. 256- 265, nr 3- 4/ 2002r
K. Uszpolewicz Od zabaw integracyjnych do gier ekologicznych Wszystko dla szkoły, str. 16, nr 5/ 1998r
B. Jakubowska Modyfikacja gier i zabaw ruchowych Lider, str. 22- 23, nr 3/ 2003r
B. Olechowicz Gry symulacyjne w nauczaniu modułowym Edukacja i dialog, str. 8- 14, nr 2/ 2003r
D. Dąbrowski Gry i zabawy ruchowe w kształceniu zintegrowanym Lider, str. 21- 22, nr 6/ 2003r
L. ŁukasikT. Cyran Gry i zabawy dydaktyczne Życie szkoły, str. 307- 312, nr 5/ 2002r
E. Kieres Gra dydaktyczna „Milionerzy w szkole” Nauczanie początkowe kształcenie zintegrowane, str. 117- 120, nr 5/6- 2001/ 2002r
D. Megner Zabawy teatralne w przedszkolu: 100 propozycji Warszawa 2000r
E. Wojcik Raz- dwa- trzy, Baba- Jaga patrzy: gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Warszawa 1998r
B. KowalikK. SkalikA. Fredyk Ćwiczenia i zabawy rytmiczne w lekcjach wychowania fizycznego w klasie III Lider, str. 20- 22. nr 1/ 2001r
G. Lenarcik Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych: propozycja zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym Wszystko dla szkoły, str. 13- 14, nr 12/ 1999r
K. Mińkowska Możliwość efektywnego wykorzystania gier Edukacja i dialog, str. 65- 66, nr 3/ 2002r

Podobne prace

Do góry