Ocena brak

Katabolizm tłuszczów

Autor /mirela Dodano /05.05.2014

Pochodzące z pożywienia długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (liczące powyżej 12 atomów węgla) ulegają w enterocytach reestryfikacji i po połączeniu z białkami są wchłaniane do układu limfatycznego w formie chyłomikronów, a następnie przewodem piersiowym dostają się do krwiobiegu. Kwasy tłuszczowe krótko- i średniołańcuchowe przechodzą z enterocytów do naczyń włosowatych i dostają się żyłą wrotną do wątroby, gdzie częściowo są utleniane, a częściowo są wbudowywane w lipoproteiny i uwalniane następnie do krwiobiegu. Lipoproteiny te charakteryzują się niejednakowym stosunkiem białka do triacylogłiceroli i dzielą się na 3 grupy: lipoproteiny o dużej gęstości (High Density Lipoproteins — HDL), lipoproteiny o malej gęstości (Low Density Lipoproteins — LDL) oraz lipoproteiny o bardzo małej gęstości (Very Low Density Lipoproteins — VLDL).

W kapilarach układu krwionośnego, unaczyniających narządy wewnętrzne, triacyloglicerole (zawarte w chylomikronach i łipoproteinach wątrobowych, zwłaszcza o malej gęstości) ulegają hydrolizie pod wpływem lipazy lipoproteinowej, a uwalniane kwasy tłuszczowe wnikają w przeważającej części do komórek leżących w pobliżu miejsca hydrolizy (głównie — ady-pocytów i miocytów) i tam ulegają resyntezie do triacylogłiceroli, lub — utlenieniu (ryc. 2,4.5).

Triacyloglicerole zmagazynowane w adypocytach są hydrolizowane do kwasów tłuszczowych pod wpływem lipazy hormonozależnej i w niewielkiej części od razu reestryfikowane, natomiast przeważająca większość kwasów tłuszczowych przenika do światła naczyń włosowatych, gdzie łączą się z białkami i docierają wraz z krwią do innych tkanek. Te tzw. wolne kwasy tłuszczowe są przede wszystkim utleniane w mięśniach, część z nich wędruje jednak do wątroby, gdzie ulega estryfikacji, syntezie do lipoprotein i ponownemu uwolnieniu w tej formie do krwiobiegu. Na cykliczne krążenie części kwasów tłuszczowych wewnątrz adypocytów oraz między tkanką tłuszczową i wątrobą zużywane jest około 4% ATP powstającego w wyniku katabolizmu tłuszczów w organizmie. Kwasy tłuszczowe są w pierwszym etapie rozkładane w mitochondriach do fragmentów dwuwęglowych (jest lo tzw. /J-oksydacja, ryc. 2.4.6), a następnie wchodzą do cyklu Krebsa.


 

Podobne prace

Do góry