Ocena brak

Kaszaloty

Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012

Kaszaloty są największymi uzębionymi walenia­mi. Mają nieproporcjonalnie dużą głowę stano­wiącą jedną trzecią długości ich ciała. W melonie kaszalotów znajduje się wyjątkowo dużo sperma­cetu inaczej zwanego olbrotem - substancji znaj
dującej zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym do wyrobu maści i kremów To dlatego kaszaloty były tak poszukiwaną zdobyczą. Upolowanie chociażby jednego kaszalota czyniło wyprawę wielorybniczą bardzo opłacal­ną, gdyż w jego ciele znajdowano nawet do pięciu ton spermacetu.
Ważące dwadzieścia ton samicemałe w po­równaniu z 55-tonowymi samcami. Ciało starych samców pokryte jest bliznami - śladami po wal­kach o samice stoczonych z innymi samcami a także po potyczkach z olbrzymimi kałamarnicami. Rany te są często opanowane przez pasożyty jako zwierzęta oceaniczne kaszaloty rzadko poja­dają się w pobliżu brzegu. Samce i samice odby­wają wędrówki po odrębnych obszarach oce­anów. Chociaż samce mogą wytrwać w zimnych wodach polarnych, to samice i młode kaszaloty wymagaj4 wyższych temperatur. W rezultacie w szerokościach geograficznych powyżej czter­dziestego piątego stopnia na obu półkulach moż­na spotkać tylko samce.

Podobne prace

Do góry