Ocena brak

Karty Kanban - Etykietowane pojemniki

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

W tym przypadku karty KANBAN są w sposób trwały przymocowane do cyrkulujących kontenerów czy wózków. Metoda ta wykorzystywana jest w stero¬waniu przepływem części składowych w fabryce silników i przekładni Harley Davidson w Milwaukee.

KANBAN dla określonej przekładni, wędrujący od komórki produkcyjnej (centrum maszynowe) do wydziału montażu przekładni, może być utożsamiony np. z czterema pojemnikami zawierającymi części (KANBAN) w liczbie 20 sztuk, z których każdy wyposażony jest w na stałe przymocowaną stalową plakietkę zawierającą konieczne informacje. Brak pojemników oznacza brak produkcji tych części w komórce.

Nie oznakowane kontenery lub obszary ( KANBAN Squares)Wiele firm używa nie oznakowanych krążących kontenerów lub KANBAN Squares, czyli przestrzeni, obszarów na podłodze lub stołach montażowych. Identyfikacyjna tabliczka nie jest konieczna w przypadku, gdy:

1. Każdy kontener zawiera tylko jednorodne (homogeniczne) przedmioty;2

2. Różne (heterogeniczne) przedmioty przepływają przez proces z tą samą kolej¬nością;

3. Wolne przestrzenie sygnalizują potrzebę produkcji.Nie oznakowane przestrzenie KANBAN są powszechnie stosowane w fabry¬kach montażu podzespołów elektronicznych. Zazwyczaj obszar KANBAN znajdu¬je się na każdym stole linii montażowej (KANBAN). Podczas wykonywania swojej pracy każdy montażysta zawsze zwraca uwagę na obszar KANBAN na następnym stole. Pusta przestrzeń oznacza, że powinien wykonać dodatkową pracę.

Dla dużych przedmiotów, przestrzeń KANBAN znajduje się na podłodze, skąd do następnej operacji transportowane są za pomocą specjalistycznych urządzeń.

Podobne prace

Do góry