Ocena brak

Karta projektu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012

Charakterystyka

Karta projektu to podstawowy dokument oferty projektowej. Zawiera ona wszelkie istotne informacje dotyczące projektu. Kierownik projektu, sponsor oraz klient powinni zaakceptować kartę projektu. Stanowi ona podstawę do późniejszych roszczeń. Karta powinna zawierać co najmniej:

  • omówienie istoty celu ogólnego projektu (jego sprecyzowanie),
  • opis merytoryczny zadań cząstkowych,
  • harmonogram realizacji,
  • kosztorys.

Karta jest nie tylko charakterystyką przedsięwzięcia i przewidywanych efektów, ale stanowi równocześnie narzędzie zarządzania projektem. Główną funkcją karty projektu jest prezentacja programu przedsięwzięcia. Karta nie tylko jasno definiuje atrybuty projektu i końcowy rezultat, ale też identyfikuje osoby nadzorujące projekt. Zazwyczaj należy do nich zaliczyć sponsora projektu, kierownika projektu i liderów zespołu. Definiuje ona rolę każdej z tych osób i zawiera informacje umożliwiające skontaktowanie się z nimi.


Zawartość

W trakcie tworzenia karty projektu można w niej umieścić prawie każdą żądaną informacje na temat projektu. Przykładowy schemat karty zamieszczono poniżej:


1. Streszczenie projektu.


2. Słowa kluczowe.


3. Cel ogólny projektu.


3.1.Charakterystyka celu ogólnego projektu.


3.2.Opis przedmiotu projektowania.


3.3.Użyteczność projektu (w szczególności efektywność ekonomiczna).


3.4.Porównanie użyteczności przewidywanego rozwiązania z poziomem rozwiązań krajowych i zagranicznych.


4. Zadania cząstkowe.


4.1.Klasyfikator zadań cząstkowych.


4.2.Rodzaj prac badawczych:


4.3.Rozpoznanie przepisów prawnych.


4.4.Rozpoznanie norm właściwych dla dziedziny projektu.


4.5.Kierunki dalszych badań.


5. Rezultaty kończące realizacje projektu.


5.1.Efekty poznawcze.


5.2.Efekty użytkowe.


5.3.Efekty ekonomiczne.


6. Cykl procesu projektowego.


7. Środki na wykonanie projektu (nakłady finansowe).


8. Opis prac studialnych.


9. Opis prac aplikacyjnych.


10. Harmonogram realizacji projektu.


11. Kosztorys projektu:


11.1. Koszty bezpośrednie


11.2. Koszty pośrednie.


Zastosowania

W większości projektów karta stanowi fundament sukcesu, umożliwia znacznie szybsze osiągnięcie celu. Dzięki niej można zrealizować następujące zadania:

  • autoryzowanie projektu
  • całkowite zdefiniowanie wymagań biznesowych
  • zidentyfikowanie sponsora projektu
  • zidentyfikowanie kierownika projektu oraz uczynienie go odpowiedzialnym za jego realizację
  • przekazanie uprawnień kierownikowi projektu z upoważnieniem sponsora projektu.

Należy mieć też świadomość tego, że karta projektu w różnych organizacjach może być nazywana w odmienny sposób. Poziom szczegółowości karty może się zmieniać w zależności od firmy lub realizowanego projektu. Jednak większość kart projektu realizuje 2 podstawowe zadania - autoryzowanie i definiowanie prac projektowych.


Karty projektu (z wyjątkiem budżetu) często są udostępniane w całej firmie, co ma wywołać poczucie odpowiedzialności każdego, kogo dotyczy projekt.


Autor: Joanna Górka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry