Ocena brak

Karta bankowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011

Charakterystyka

Karta bankowa- to fizycznie rzecz ujmując plastikowa płytka z wbudowanym paskiem magnetycznym lub układem procesorowym pozwalającym na identyfikację karty oraz jej użytkownika. Występujące powszechnie definicje z reguły nie ujmują swoim zasięgiem wszystkich rodzajów kart bankowych, co jest efektem częstego utożsamiania kart bankowej z kartą płatniczą lub kartą kredytową.


Kartę płatniczą jako instrument umożliwiający dokonywanie płatności bez użycia gotówki. Płatność regulowana jest przelewem środków z rachunku posiadacza karty na rachunek wierzyciela. W praktyce umożliwia ona również pobranie gotówki z bankomatu, a więc także operacje gotówkowe. Według art. 4 pkt. 4 Prawa Bankowego karta płatnicza oznacza kartę identyfikującą wystawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielenia kredytu- także do dokonania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzystaniem kredytu.


Karta bankowa to karta umożliwiająca dokonanie płatności w sposób bezgotówkowy lub operacji bankowej (gotówkowej lub bezgotówkowej) w sposób zautomatyzowany lub w placówce bankowej.

Wymiary karty są standardowe i ściśle określone przez akt 7810 normy ISO z 1985 roku i są następujące: wysokość 54 mm, szerokość 86 mm i grubość 0,8 mm.

W powszechnym użyciu znajduje się wiele różnych rodzajów kart.


Rodzaje

Ze względu na nośnik informacji zapisanych elektronicznie na karcie, karty grupujemy na:

 • Kart magnetyczne
 • Karty mikroprocesorowe(wielofunkcyjne; funkcje płatnicze i niepłatnicze)

Pod względem funkcjonalności wyróżniamy:

 • Karty bankomatowe (przeprowadzenie transakcji wyłącznie w bankomatach)
 • Karty płatnicze (bezgotówkowe przeprowadzenie transakcji w punktach handlowo - usługowych)
 • Karty identyfikacyjne (potwierdzenie tożsamości klienta)

Według kryterium stosowanego sposobu rozliczania transakcji kart dzielimy na:

 • Karty debetowe
 • Karty kredytowe
 • Karty obciążeniowe
 • Karty wstępnie opłacone

Karty dzielimy także według segmentacji klientów na:

 • Karty dla klientów instytucjonalnych (typu Business)
 • Karty dla klientów indywidualnych

Istotnym jest kryterium zasięgu funkcjonowania karty. Wyróżniamy karty:

 • Lokalne (ważne w sieci jednego lub kilku banków)
 • Krajowe (ważne tylko w jednym kraju)
 • Międzynarodowe (mają zasięg międzynarodowy)

Banki przeprowadzają również segmentację klientów ze względu na ich ważność dla banku. Przekłada się ona na następujące rodzaje kart:

Podobne prace

Do góry