Ocena brak

Karol Szymanowski

Autor /Stounn Dodano /04.06.2005

Karol Szymanowski

Jego dziadek Feliks, był właścicielem Tymoszówki na Ukrainie, gdzie Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku.
Ojciec – Stanisław Korwin Szymanowski – odznaczał się wybitną muzykalnością, uczył swoje dzieci muzyki, gry na fortepianie
Matka – Anna z Taubów Szymanowska – pochodziła z uzdolnionej muzycznie rodzinie
Rodzeństwo – Anna, Feliks (pianista), Karol, Stanisława (śpiewaczka), Zofia

Karol Szymanowski – we wczesnym dzieciństwie mieszkał we wsi Orłówce, potem po śmierci dziadka w Tymoszówce. W miesiącach zimowych cała rodzina mieszkała w miasteczku Elizawietgradzie. Karol i Feliks chodzili tam do szkoły realnej, w której w 1900 roku Karol zdał maturę.
W wieku 7 lat (1889 r), Karol rozpoczął regularną naukę muzyki – najpierw u ojca, potem u ciotki Marii, a następnie w szkole Neuhauzów. U Gustawa Neuhauza uczył się teorii muzyki i gry na fortepianie.
1900 – Karol zdaje maturę w elizawietgradzkim gimnazjum.
Kompozycje młodzieńcze Karola:
- Opery: „Złocisty szczyt”, „Roland”
- Utwory fortepianowe i pieśni („dziewięć preludiów op.1, 2 sonaty fortepianowe f – moll, fis – moll, g – moll, szkice do wariacji, sonata skrzypcowa E – dur, pieśni do słów Verlaine’a, Nitzchego, Tetmajera)


Studia w Warszawie

Karol rozpoczyna prywatne studia w zakresie harmonii u Marka Zawirskiego oraz kompozycji i kontrapunktuu Zygmunta Noskowskiego (nie zapisał się do Konserwatorium) Studiował u nich do 1905r. W okresie studiów w swojej twórczości nawiązywał do Chopina, Skriabina, Wagnera i Straussa.
Kompozycje: Wariacje b – moll i Wariacje na temat ludowy polski h – moll
6 lutego 1906 roku w Filharmonii Warszawskiej, Karol Szymanowski po raz pierwszy przedstawił publicznie swoje utwory (pozytywne opinie). Miesiąc później powtórzono koncert warszawski w Berlinie. To wydarzenie kończy pierwszy okres twórczości Szymanowskiego (moment zetknięcia się ze światem muzycznym Berlina)


II okres twórczości – Wpływy muzyki niemieckiej

1906 – 1908 – Szymanowski bywał często w Berlinie i Lipsku. Poznawał muzykę kompozytorów niemieckich, ale w tym czasie szczególny wpływ wywarła na niego twórczość Maksa Regera (bardzo skomplikowany i przeładowany styl polifoniczny). Utwory napisane pod jego wpływem nie przyniosły Szymanowskiemu sukcesów.
1906 – 1907 – powstaje pierwsza symfonia f – moll (dwuczęściowa)
1908 – podróż do Włoch (powstają pieśni „Penthesilera” do słów Wyspiańskiego) Rozpoczyan pracę nad operetką, która nosiła trzy tytuły: „Loteria na mężów”, „Narzeczony 69”, „Główna wygrana” , pisana do tekstu Juliana Krzewińskiego – Maszyńskiego.
1909 – rozpoczyna pracę nad II Symfonią B – dur, która jest w tym okresie twórczości jego szczytowym osiągnięciem(choć po premierze ostra krytyka). Inne kompozycje to II sonata fortepianowa, Romans na skrzypce i fortepian, oraz liczne pieśni.

Podobne prace

Do góry