Ocena brak

KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Odniesienie do Starego i Nowego Testamentu

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

Kapłan (NT) – uczestniczy w jeynym kapłaństwie Chrystusa.

Kapłan (ST) – składa ofiary.

NT

Kapłan – ma konkretną misję:

 • ofiarnicza (kapłańska)

 • prorocka (nauczająca)

 • królewska (uczestniczymy w odkupieniu już teraz)

W tych misjach uczestniczą wszyscy chrześcijanie, ale na swój sposób.

Kapłaństwo hierarchiczne jest dla:

 • przepowiadania

 • prawomocnego nauczania

 • do odpuszczania grzechów

 • do sprawowania liturgii i sakramentów

 • w sposób szczególny do sprawowania Eucharystii, bo Eucharystia jest istotą Kościoła.

Jeśli chodzi o lud chrześcijański, wszyscy uczestniczymy w kapłaństwie powszechnym.

Każdy ochrzczony ma:

 • uczestniczyć w misji kapłańskiej (składać fiary

 • uczestniczyć w misji prorockiej

 • uczestniczyć w misji królewskiej

Człowiek uczestnicząc w Eucharystii może uczestniczyć w mistyce. Mistyka – zjednoczenie podmiotu wiary z przedmiotem wiary.

Funkcja kapłaństwa urzędowego – kapłan składa Bogu swoje życie w ofierze (kapłaństwo hierarchiczne). Kapłańastwo powszechne – składa tę ofiarę duchwo, bo kapłaństwo powszechne nie jest sakramentem (widzialnym znakiem obecności Boga).

Podobne prace

Do góry