Ocena brak

Kaniewska Tżycka Jadwiga

Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014

(1908-1988); wybitna postać kształtująca nowoczesne polskie pielęgniarstwo. Urodziła się w Warszawie (29.09.1908). Po ukończeniu gimnazjum wstąpiła w 1927 r. do Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie. Po otrzymaniu dyplomu podjęła pracę pedagogiczną w szkołach pielęgniarskich Warszawy i Krakowa. W 1934 r. otrzymała stypendium Fundacji Rockefellera i przebywała na kursie pielęgniarstwa społecznego i metod nauczania na Wydziale Pielęgniarstwa w Toronto (Kanada). Po powrocie do Krakowa objęła stanowisko wicedyrektora Szkoły Pielęgniarskiej i rozpoczęła studia pedagogiczne. W okresie okupacji niemieckiej była inspektorem pielęgniarek w Wydziale Szpitalnictwa Zarządu Miejskiego w Warszawie, działała również w Armii Krajowej. Od 1946 r. pracowała w Ministerstwie Zdrowia, pełniąc funkcje kierownicze w Departamencie Średnich Szkół Medycznych. Prowadziła intensywne działania na rzecz utworzenia wyższych studiów pielęgniarskich, a po powstaniu Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie wkładała na nim historię i etykę pielęgniarstwa. Przyczyniła sie również do utworzenia Studium Nauczycielskiego Średnich Szkół Medycznych i była zaangażowana w jego działalność. Miała też udział w powołaniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), działała w jego Komisji Szkoleniowej i Historycznej. Z jej inicjatywy rozpoczęto w 1967 r. organizowanie olimpiad dla uczennic szkół pielęgniarskich i letnich kursów języka angielskiego dla pielęgniarek pod patronatem PTP. W latach 1966-1977 była członkiem Zarządu Głównego Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, współpracowała z Departamentem Pielęgniarstwa Światowej Organizacji Zdrowia, pełniła funkcję eksperta, opracowywała różne materiały (np. „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950". CMDNŚSzM, Warszawa 1987, 1988). Wielką wartość dla historii polskiego pielęgniarstwa stanowią jej opracowania zamieszczane w Biuletynach Zarządu Głównego PTP. Była autorką haseł z dziedziny historii i etyki pielęgniarstwa w „Encyklopedii Pielęgniarstwa” (red. J. Bogusz, 1982). Wyróżniona została wieloma odznaczeniami oraz honorowym członkostwem Brytyjskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego'Zmarła 29.06.1988 r. (I.W.)

Podobne prace

Do góry