Ocena brak

KAMIŃSKI ALEKSANDER, pseud. Bambaju, Juliusz Górecki

Autor /edujota Dodano /24.02.2012

KAMIŃSKI ALEKSANDER, pseud. Bambaju, Juliusz Górecki, ur. 28 I 1903 w Warszawie, zm. 15 III 1978 tamże, pedagog, historyk, pisarz, działacz harcerski. Dzieciństwo spędził na Ukrainie, na UW studiował historię i archeologię (ukończ. 1928), należał do czołowych działaczy ZHP; w czasie okupacji był jednym z organizatorów Szarych Szeregów (1939 —40). Redaktor „Biuletynu Informacyjnego", organu Okręgu Warsz., a nast. KG ZWZ-AK (1939—44), równocześnie kierował (1941—44) Biurem Informacji i Propagandy Okręgu Warsz. AK, stał na czele organizacji Małego Sabotażu „Wawer" (XII 1940 - VII 1944). Po wojnie był wiceprzew. ZHP (1945—48) i przew. Naczelnej Rady Harcerskiej (1956-58), poświęcił się jednak gł. pracy nauk. w katedrze pedagogiki społ. UŁ, którą kierował jako docent, a następnie prof. 1962-74. Autor kilku książek o tematyce pedagogiczno-harcerskiej (m. in. zbiór opowiadań Antek cwaniak 1932, Książka wodza zuchów 1933, Andrzej Małkowski 1934). W czasie wojny ogłosił konspiracyjnie opowieść o walce harcerskich oddziałów AK z okupantem > Kamienie na szaniec (1943), po wojnie zaś m. in. opowieść „o niektórych ludziach i niektórych akcjach batalionów harcerskich" pt.Zośka" i „Parasol" (1957). Jest ponadto autorem licznych publikacji nauk. z zakresu pedagogiki społ. oraz obszernej tetralogii hist. obejmującej dzieje pol. związków młodzieży w 1 poł. XIX w. (wyd. 1959-71). W 1980 otrzymał pośm. nagrodę m. Łodzi. 

Władysław Bartoszewski

Podobne prace

Do góry