Ocena brak

Kamień pomorski

Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013

Miasto powiatowe w zach. części Wybrze­ża Trzebiatowskiego, u wsch. brzegów Zale­wu Kamieńskiego, przy linii kolejowej z Wy­sokiej Kamieńskiej. 9,1 tys. mieszkańców.
W IX-XII w. gród Wolinian, który strzegł drogi wodnej na Bałtyk. Od pocz. XII w. do 1186 stolica Pomorza Zachodniego. Od 1176 siedziba biskupstwa pomorskiego. Prawa miejskie 1274. Od XIV w. członek Hanzy, rozkwit miasta. Od 1679 we władaniu Brandenburgii. Po odkryciu źródeł solankowych w 1876, zbudowano zakład balneologiczny, a miasto stało się znanym uzdrowiskiem. W 1945 zniszczone w 75%.
Obecnie sanatorium, przystań rybacka i żeglugi pasażerskiej, port jachtowy. Od 1965 festiwale muzyki organowej. Zacho­wały się znaczne fragmenty murów obron­nych, z gotycką Bramą i Basztą Wolińską z pocz. XIV w. (muzeum kamieni). Gotycki ratusz z XIV-XV w. odbudowany w 1969; szczyt pd. z XVI w. bogato dekorowany maswer-kami, od wsch. podcienia. Obok dom ryglowy z XVIII w. Barokowy kościół Wniebowzięcia NMP z 1753. W parku miejskim, na wzgórzu Żalnik, gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w. We wsch. części miasta dzielnica uzdrowiskowa. Przy drodze do Szczecina cmentarz wojenny.
Przy pl. Katedralnym romańsko-gotyckakatedra św. Jana Chrzciciela, zbudowana na planie krzyża łacińskiego w układzie 
bazylikowym w XII-XV w. Najstarsza jest pn. ściana transeptu z granitowych ciosów. Wieża neogotycka z poł. XIX w. Pd. ściana korpusu zwieńczona gotycką attyką ażu­rową z pocz. XV w. Sklepienie krzyżowo-żebrowe a w nawie pd. gwiaździste.
Późnogotycki ołtarz główny w formie tryp­tyku z 1486. Monumentalne figury św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (pocho­dzące z ołtarza głównego) na ścianie prezbi­terium. Tamże 2 obrazy na drewnie (1527) z warsztatu Łukasza Cranacha Starszego. Gotyckie stalle z XIV w. W pd. skrzydle transeptu barokowa pasja z końca XVII w. W pn. skrzydle transeptu gotycka chrzciel­nica kamienna z XIII w., otoczona piękną barokową kratą z 1685. Barokowe organy z 1669-72, poważnie uszkodzone w czasie II wojny, odbudowane w 1962. Mają 47 gło­sów i 3300 piszczałek. Skarbiec katedralny. Łaskami słynący obraz Jezusa Ukrzyżowa­nego, przywieziony w 1945 z Brzozdowic (spod Lwowa). Do pn. nawy przylega czworoboczny wirydarz, jedyny przykated-ralny w Polsce, dobudowany w XIV w. Stoją tam gotyckie i renesansowe płyty nagrobne. Na dziedzińcu rosną m.in. dąb szypułkowy
0 obw. 4 m, żywotnik olbrzymi o ob. 1,95 m
1 zimozielony ostrokrzew o obw. 40 cm, jeden z najstarszych w Polsce. W wirydarzu odbywają się koncerty muzyki dawnej.
Przy katedrze pałac biskupi z XIV-xVi w. oraz d. dworek kanoników z XVIII w.
W 2005 roku zespół katedralny został uznany za pomnik historii.

Podobne prace

Do góry