Ocena brak

Kamień

Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012

Pod względem symbolicznym odgrywa znaczącą rolę w większości kultur. W całym świecie rozpowszechniony jest przede wszystkim kult meteorytów jako ,,kamieni, które spadły z nieba"; pojmowano je jako symboliczny wyraz związku między niebem a ziemią. Ze względu na jego twardość i niezmienność kamień często łączono z wiecznymi, niezmiennymi boskimi mocami i pojmowano jako wyraz skoncentrowanej siły.

Jednakże mimo jego twardości w kamieniu widziano często nie coś sztywnego i martwego, lecz coś dającego życie; w mit. gr. np. ludzie powstają po potopie z kamieni, które posiał Deukalion. Wiele kamieni, przede wszystkim meteoryty, uchodziło za przynoszące płodność i sprowadzające deszcz; dotykały je np. bezpłodne kobiety, które pragnęły mieć dzieci; na wiosnę lub w czasie suszy składano im ofiary, aby sprowadzić deszcz lub uzyskać obfite żniwo.

Kamień nieociosany uchodził np. we wczesnej starożytności za symbol Hermesa lub Apollina (byt stawiany przed ludzkimi wizerunkami tych bogów). Stojące pionowo kamienie jako nagrobki oznaczały obronę zmarłych przed wrogimi mocami, niejednokrotnie pojmowano je także jako miejsce dalszego pobytu siły lub duszy zmarłych.

Do kultu Bogini Matki Kybele należał święty czarny kamień. Przedmiotem kultu islamu jest czarny meteoryt, Hadżar al-aswad w Kaabie w Mekce. Biblia zna skały i kamienie jako symbole siły opiekuńczego Boga.

Podobne prace

Do góry