Ocena brak

KALISZ, jedno z głównych m. Wielkopolski, nad rz. Prosną

Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013

Po II rozbiorze Rzeczypospolitej znalazł się w granicach Prus. 7 XI 1806 wyzwolony przez powstańców pod wodzą gen. Pawła Skórzewskiego.

W K. powstała komisja wojsk, pod przewodnictwem Piotra Bielińskiego, a komendę nad miastem objął płk Biernacki. Od końca XI 1806 tworzyła się tu Legia Kaliska. W Ks. Warszawskim K. był siedzibą władz dep. kaliskiego. Stacjonował tutaj 1 bat. 6 pp., 7 pp. płk Macieja Sobolewskiego oraz 2 bat. art.

W II 1813 K. zajęły wojska ros. 22 II 1813 doszło do spotkania cara Aleksandra I z Fryderykiem Wilhelmem III i zawarcia sojuszu ros.-prus. przeciwko Napoleonowi, traktat został ratyfikowany w Berlinie 28 II. Od 1815 K. włączono do Królestwa Polskiego.

Do góry