Ocena brak

Kakao

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Kakao uzyskuje się z nasion tropikalnych wiecznie zielonych drzew - kakaowców. Najpospolitszy w uprawie jest kakaowiec właściwy {Theobroma cacao). Kakaowce rosły pierwotnie tylko w Środ­kowej i Południowej Ameryce. Już Aztekowie potrafili przyrządzać z nasion kakaowca napój nazywany chocolatín który cenili za właściwości odżywcze i smakowe. Nazywali go „pokarmem bogów" i wierzyli, że pochodzi z raju. Nasiona ka­kaowca służyły też jako środek płatniczy.
Krzysztof Kolumb i hiszpański konkwistador Hernán Cortés przywieźli ziarna kakao do Europy. Stało się popularne jako napój dopiero, gdy nauczo­no się pić je z cukrem. Nigdy nie zyskało jednak takiej popularności jak kawa i herbata.
Znaczenie kakao wzrosło, gdy odkryto sposób produkcji czekolady. Z powodu wysokiej zawar­tości tłuszczów (zwykle powyżej 30%) i cukrów (30-50%), odżywcza i energetyczna wartość cze­kolady jest bardzo duża (500-600 kcal na 100 g). Dlatego cenią ją ludzie wykonujący duży wysiłek fizyczny, jak sportowcy i żołnierze.
Kakaowce rosną w strefie równikowej, mniej więcej do 15° szerokości geograficznej południo­wej i północnej, a więc w regionie, gdzie przez cały rok panują wysokie temperatury i padają obfite deszcze. Uprawy mogą się też utrzymać w regio­nach, gdzie występuje pora sucha, pod warunkiem że jest ona krótka.
Zazwyczaj uprawa kakaowca ogranicza się do obszarów nizinnych, w górach jest zbyt chłodno. Młode rośliny źle znoszą duże nasłonecznienie, dlatego młode kakaowce rosną często w towarzy­stwie bananowców i innych drzew posiadających bujne liście. Zagrożeniem są również zbyt silne wiatry. Huragany regularnie nawiedzające region Karaibów i Amerykę Środkową nie raz były już powodem zniszczenia plantacji kakaowców.
Kakaowiec owocuje cały rok, zbiory jednak naj­częściej przypadają w suchszej porze roku. Owoce odcinane są ręcznie, po czym z miąższu wyłusku­je się od 20 do 60 nasion, czyli ziaren kakaowych. Ziarna fermentują przez kilka dni, potem są suszo­ne i pakowane. Zbiór i przygotowanie do sprze­daży są bardzo pracochłonne, ponieważ wykony­wane są ręcznie. Z ziaren kakaowca wytwarza się czekoladę, kakao i masło kakaowe. Masło kakaowe to tłuszcz wytłaczany z wysuszonych, uprażonych i zmielonych ziaren kakaowych. Po schłodzeniu, w postaci białych bloków wykorzystywane jest w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz jako surowiec do produkcji masy czekolado­wej. Kakao naturalne to proszek uzyskiwany przez zmielenie makuchów kakaowych - pozostałości po wytłaczaniu masła kakaowego.
Kakaowce są podatne na szkodniki i choroby, m.in. grzybice. Genetycy ciągle poszukują w Ame­ryce Południowej nowych dziko rosnących odmian kakaowca, które byłyby bardziej odporne na cho­roby i szkodniki niż odmiany przemysłowe.

W przeciwieństwie do kawy i herbaty, niemal cała produkcja kakao przeznaczona jest na eksport. Do największych producentów należą: Wybrzeże Koś­ci Słoniowej, Brazylia, Ghana, Malezja, Indonezja i Nigeria. Z krajów Afryki Zachodniej i Centralnej pochodzi 55% światowej produkcji kakao. Najpo­pularniejsza odmiana daje wysokie plony, jednak jej jakość jest nieco gorsza niż kakao uprawiane­go w Brazylii z mniej wydajnych odmian.
Ameryka Południowa, głównie Brazylia i Ekwa­dor, dostarczają 20% światowej produkcji kakao. Podobne ilości pochodzą z Azji i Oceanii, a pozo­stałe 5% to kakao pochodzące z Ameryki Środ­kowej i Karaibów.
Główni importerzy kakao to kraje rozwinięte. Największy udział w spożyciu kakao, czekolady i innych produktów otrzymywanych z kakao mają Stany Zjednoczone. Wielka Brytania jest jedynym krajem na świecie gdzie spożywa się więcej kakao niż kawy. Inni wielcy importerzy kakao to Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria.

Podobne prace

Do góry