Ocena brak

KAJUS CEZAR KALIGULA. Dramat w 4 aktach

Autor /edujota Dodano /24.02.2012

KAJUS CEZAR KALIGULA. Dramat w 4 aktach, utwór dram. K.H., Rostworowskiego, wyst. w Krakowie i Warszawie 1917, wyd. w Krakowie t.r. Pierwowzorem bohatera dramatu był cesarz rzym. Kaligula, ale Rostworowski ukształtował swego bohatera z zupełną swobodą. Uczynił go wbrew relacjom hist. człowiekiem niegdyś szlachetnym, władcą, który poznawszy nikczemność współcz. świata i natury ludzkiej, stał się nieszczęśliwy i zły. Absolutną władzę wykorzystuje do kompromitowania ludzi ze swego otoczenia, stawiając ich wobec wyboru między śmiercią a życiem za cenę podłości. Dworzanie, z porzuconą żoną Lollią na czele, w poczuciu zagrożenia uknuli spisek. Akcja utworu rozgrywa się w dwóch ostatnich dniach życia Kaliguli. Dramat jest mistrzowskim popisem sprawności konstrukcyjnej, przenikliwości psychol., moralistycznej i historiozoficznej. Napisany jest wierszem wolnym. Przekł. fiński (wyst. w Helsinkach 1927).

Wyd. w: Pisma, t.1, W. 1936; M. DZIEWISZ „K.C.K." K.H. Rostworowskiego (Próba interpretacji), Prace Polonist. 16 (1960); J. STARNAWSKI O Kaliguli Karola Huberta Rostworowskiego, Zesz. Nauk. UŁ Fil. pol. z. 55 (1968).

Lesław Eustachiewicz

Podobne prace

Do góry