Ocena brak

Kadry w administracji publicznej

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Pojęcie zarządzania kadrami i kapitału ludzkiego:

 • ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy (albo organu administracji publicznej)

 • pięć celów zarządzania ludźmi wg Amstronga:

  • umorzliwienie kierownictwu organizacji osiągania jej założonych celów

  • pełne wykożystanie możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych

  • opracowanie systemu selekcji i awansowania

  • obsadzanie stanowisk odpowiednimi ludźmi

  • uznanie zarządzania ludźmi za równie istotne jak inne funkcje w organizacji

Specyfika pracy w administracji publicznej:

 • odmienność kryteriów sukcesu

 • podmiotowość polityczna obywateli

 • realizowanie zarządzania publicznego w ścisłych ramach prawa

Poza tym specyfika tej pracy wynika z samych funkcji administracji publicznej takich jak:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa państwa

 • organizowanie życia gospodarczego

 • zabezpieczanie potrzeb społecznych i kulturalnych obywateli

 • reprezentowanie interesów społeczeństwa w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

Sposoby rekrutacji do administracji publicznej:

 • wybór – dość rzadko stosowany, jak już to głównie w samorządzie

 • patronaż – współcześnie dotyczy stanowisk politycznych najwyższego szczebla

 • konkurs – powoływanie na stanowisko na podstawie określonych kryteriów

 • rekrutacja bezpośrednia – dotyczy najczęściej najniższego szczebla, stanowisk pomocniczych i technicznych, na które ludzie są przyjmowani na podstawie umowy o pracę

Podobne prace

Do góry