Ocena brak

Kaczki

Autor /Benon Dodano /26.01.2012

Grupy dużej rodziny kaczkowatych: grążyce (kaczki nurkujące), edredony, kaczki morskie, sterniczki oraz tracze.

Grupa grążyc obejmuje gatunki, które w dużym stopniu przystosowały się do życia na wodzie i rzadko wychodzą na ląd. Ich ciała są krępe i przysadziste, spłaszczone, przypominają kroplę wody. Od kaczek właściwych (pływających) można je odróżnić z daleka po innym położeniu ogona w czasie pływania: u grążyc leży on płasko na wodzie, co spowodowane jest także głębszym zanurzeniem tułowia tych kaczek, a to z kolei stanowi warunek dobrego nurkowania. Grążyce mogą unieść się w powietrze tylko po rozbiegu na wodzie. W powietrzu za to są szybkimi i wytrwałymi lotnikami i w czasie wędrówki pokonują duże odległości.

Nurkują często i bez wysiłku, większość pokarmu zdobywają z dna, od razu też połykają swoją zdobycz. Jedzą dużo mniej roślin niż np. kaczki właściwe, odżywiają się raczej pokarmem zwierzęcym. Proporcja obu rodzajów pokarmu zależy od upodobań danego gatunku i od podaży pokarmu. Upierzenie obu płci jest zróżnicowane. Samica nie ma jednak ubarwienia ziemistobrązowego, jak to jest u kaczek właściwych, ale jest raczej jednolicie ciemna. Grążyce nie mają metalicznie połyskującego lustra na skrzydle. Na tylnym palcu znajduje się płatek błony pławnej. Jeśli chodzi o toki i opiekę nad rodziną w czasie lęgów, różnice w porównaniu z kaczkami właściwymi są niewielkie. Młode kaczęta wykluwają się pokryte jednolicie ciemnym puchem. Już w pierwszych dniach potrafią pływać i uciekać zręcznie nurkując.

Do grążyc należą głowienka, podgorzałka, czernica, ogorzałka, hełmiatka i mandarynka. Ten ostatni gatunek, zamieszkały na

Dalekim Wschodzie, zaaklimatyzował się w wielu miejscach Europy: barwne mandarynki - ozdoba stawów w parkach - traktowane są jak domowe, na wpół oswojone zwierzęta; chętnie przyłączają się do naszych dzikich kaczek.

Kaczki morskie są wspaniałymi pływakami, poruszającymi się pewnie wśród fal oceanu. Nurkują długo i bardzo głęboko, ponieważ swoje pożywienie zdobywają głównie na dnie morza.

Należą tu gągoł i sierpiec, birginiak, edre-don, turkan, markaczka, uhla, lodówka i ka-mieniuszka. Wszystkie one zamieszkują zimne morza na północy, na lęgi wybierają jednak wody słodkie. Upierzenie samców jest ciemne, często czarne, samic brązowe. U dwóch gatunków edredonów spokrewnionych z nimi lodówek i birginiaków samce zwracają uwagę kontrastowym bia-ło-czarnym upierzeniem, u pozostałych gatunków samce wyróżniają się barwnymi plamami na głowie lub dziobie. Kaczki morskie, podobnie jak inne kaczki, odzywają się różnymi głosami w zależności od płci: samce gwiżdżą, natomiast samice skrzypiąco skrzeczą.

Inną grupę tworzą sterniczki, które zaliczają się do najrzadszych ptaków wodnych Europy. Do południowoeuropejskiej sterniczki dołączyła ostatnio sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) z Ameryki Północnej, która od kilku lat gnieździ się z powodzeniem w Anglii. Małe sterniczki z dużą głową i z pionowo wyprostowanym, długim ogonem zwracają uwagę w szacie godowej lśniąco niebieską, nabrzmiałą nasadą dzioba - są łatwe do odróżnienia od innych gatunków tej grupy ptaków dzięki tym cechom.

Ostatnią grupą kaczek są tracze, do których niektórzy ornitolodzy zaliczają kaczki morskie, mimo że wyglądają one zupełnie inaczej.

Podobne prace

Do góry