Ocena brak

Jurysdykcja sporna (procesowa) i niesporna (nieprocesowa)

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Władza rozstrzygania sporów nazywała się władzą jurysdykcyjną. Można wyróżnić dwa jej rodzaje:

  1. sporna (iurisdictio contentiosa) – była wykonywana , gdy strony były w sporze. Polegała na tym, że spór rozstrzygano drogą sądową. Przysługiwała ona magistraturom rzymskim. Udzielały one odpowiedniej skargi osobom o to proszącym . W późniejszym czasie przysługiwała konsulom i edylom kurulnym.

  2. niesporna (iurisdictio voluntaria) – polegała na dokonaniu przed magistraturą pewnych aktów prawnych, a osoby które dokonywały tego aktu nie były w sporze (np. wyzwolenie niewolnika). Taką jurysdykcyję prowadził konsul potem pretor.

Podobne prace

Do góry