Ocena brak

JUNKERS JU 52/3M - samolot

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Niemiecki samolot bombowy i transportowy, którego prototyp, jako transportowego jednosilniko­wego samolotu, oblatano w paź­dzierniku 1930 r. i wkrótce wyposa­żono w 3 silniki. Pierwsze cywilne wersje napędzane były silnikami BMW Hornet o mocy 600 KM, produkowanymi na licencji Pratt & Whitney. Większość później­szych wersji miała już silniki BMW 132 o mocy 680-830 KM. Ciekawostką konstrukcyjną było użycie blachy falistej do pokrycia kadłuba i płata. To unikatowe roz­wiązanie było patentem Junkersa i pozwalało zwiększyć powierzch­nię nośną. W latach trzydziestych Ju 52/3m stał się powszechnie używanym samolotem pasażerskim mieszczącym 15-17 osób. Niemiec­kie linie lotnicze Lufthansa zakupi­ły ok. 120 tych samolotów i za ich pomocą obsługiwały 75% wszyst­kich przewozów.

Doskonała opinia, jaką samolot zyskał w służbie cy­wilnej, zwróciła na niego uwa­gę dowództwa *Luftwaffe, które w 1935 r. zakupiło pierwsze samolo­ty 3m g3e, zdolne przenosić 1000 kg bomb, uzbrojone w 2 karabiny ma­szynowe MG 15. Rok później 450 samolotów (co stanowiło połowę produkcji zakładów Junkersa) wy­słano do Legionu Condor, walczą­cego w Hiszpanii. We wrześniu 1939 r. wykorzystywa­no Ju 52/3m do bombardowania Warszawy, aczkolwiek jako samolo­ty bombowe były już przestarzałe.Z powodzeniem natomiast używanoich do zadań transportowych.

Wy­korzystywane były również do zrzu­cania desantu (w *Holandii i na*Krecie) oraz eksplodowania ma­gnetycznych min morskich. Ponad 3500 tych samolotów służyło w cza­sie wojny w Luftwaffe, zyskując przydomek „Tante Ju" („Ciotka Ju"). Łącznie wyprodukowano 4845 samolotów, z czego 2659 w zakła­dach niemieckich, a resztę we fran­cuskich zakładach Amiot pracują­cych na potrzeby Luftwaffe. Naj­liczniej produkowane wersje 3mg5e, 7e, 8e i 14e różniły się między sobą uzbrojeniem, ładownością, opance­rzeniem kabiny pilota itp.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Ju 52/im g7e)

silniki 3 x BMW 132T-2 o mocy 830 KM każdy

rozpiętość 29,25 m

długość   18,9 m

masa startowa 11 030 kg

maks. prędkość   286 km/h

zasięg 1300 km

Podobne prace

Do góry