Ocena brak

JUNDZIŁŁ STANISŁAW (imię zakonne Bonifacy)

Autor /edujota Dodano /24.02.2012

JUNDZIŁŁ STANISŁAW (imię zakonne Bonifacy), ur. 6 V 1761 w Jasiańcach (Wileńszczyzna), zm. 15 IV 1847 w Wilnie, przyrodnik, pamiętnikarz. Pijar, studiował na Akad. Wil. oraz 1794-97 nauki przyr. i techn. za granicą. W 1797-1824 wykładał na Uniw. Wil. (1802 prof.); czł. TPN (1801), współred. „Dziennika Wil.", jako przyrodnik był gł. popularyzatorem (m.in. autorem podręczników szkolnych, jednym z twórców pol. terminologii przyrodniczej). Pozostawił dwie pozycje wspomnieniowe, cenne dzięki bogactwu i ścisłości faktografii oraz lit. walorom narracji, chociaż często stronnicze w naświetlaniu osób i wydarzeń: Pamiętniki życia (powst. ok. 1835—40, wyd. 1905) i Zbiór ułamkowych wiadomości o osobach i zakładach naukowych... wileńskiego uniwersytetu (powst. 1829—43, fragm. ogł. 1850-1910, całość zaginęła).

PSB 11 (W. Sławiński); L. JANOWSKI O pismach historycznych i literackich J., w: W promieniach Wilna i Krzemieńca, Wil. 1923; W. SŁAWIŃSKI S.B.J., Lubi. 1947.

Zofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry