Ocena brak

Judaizm - Święta i uroczystości

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Drugą wielką religią naszego kręgu kulturowego jest judaizm. Podobnie jak u chrześcijan, wiele świąt żydowskich ma charakter rodzinny. Święto Paschy, upamiętniające wyjście narodu żydowskie­go z egipskiej niewoli, rozpoczyna się uroczystym wspólnym posiłkiem całej rodziny. Później obowią­zuje zakaz spożywania zakwaszonych pokarmów, jeść można tylko macę, czyli rodzaj przaśnego, nie-kwaszonego chleba.
Rozpoczęcie nowego roku jest ważnym wyda­rzeniem w kalendarzu większości religii. Żydowski Nowy Rok, przypadający na przełom września i października, jest obchodzony podobnie jak Boże Narodzenie wśród chrześcijan.
Oprócz Paschy i Nowego Roku Żydzi obcho­dzą jeszcze kilka ważnych świąt, między innymi: Sukot, czyli Kuczki, pierwotnie jesienne święto zbiorów; Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania (albo Sądny Dzień) - w dniu tym obowiązuje ścisły post i odprawia się pokutę za grzechy; Chanuka - trwa­jące 8 dni radosne zimowe święto - jego cha­rakterystycznym elementem są tak zwane lampki chanukowe, czyli ośmioramienne świeczniki, na których kolejno zapala się świece. Chanuka jest też świętem, na które z utęsknieniem czekają dzie­ci, ponieważ tradycyjnie właśnie wtedy otrzymu­ją one prezenty. Święta religijne obchodzi się za­zwyczaj tylko raz w roku, jednak w judaizmie niezwykle ważną rolę odgrywa szabas (sobota), dzień obowiązkowego odpoczynku, odpowiednik chrześcijańskiej niedzieli.
Najważniejsze wydarzenie w życiu religijnym młodych Żydów to uroczystość bar micwy (dla chłopców po skończeniu 13 lat) i bat micwy (dla dziewcząt po skończeniu 12 lat), kiedy stają się oni pełnoprawnymi członkami społeczności religijnej. W czasie uroczystości młody człowiek musi prze­czytać fragmenty z Tory i wykazać się znajomo­ścią zagadnień swojej wiary.

Podobne prace

Do góry