Ocena brak

Judaizm

Autor /bOlo Dodano /04.05.2013

Tą nazwą określa się formę, jaką przybrała religia ludu izraelskiego po zburzeniu pierwszej świątyni i po powrocie z niewoli babilońskiej.

Wyrażenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli hasmonejskiej, aż do zburzenia Jerozolimy i zupełnego rozbicia państwa palestyńskiego w roku 70.

Późniejszy okres nazywa się nieraz judaizmem rabinicznym. Wyznawców tej religii w świecie grecko-rzymskim powszechnie nazywano Żydami (Judaioi, Judaei). Termin biblijny „Izraelici" jest tam, praktycznie rzecz biorąc, nie znany; nieraz pojawia się nazwa „Hebrajczycy", nawet wśród diaspory zhelleizowanej.

Podobne prace

Do góry