Ocena brak

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów wzrosła do 27, w czym było wiele jego zasługi. Energicznie wprowadzał nowe środki walki (np. bomby głębinowe z nowym materiałem wybuchowym Torpex, celowniki do bombardowa­nia z niewielkiej wysokości, reflek­tory ułatwiające poszukiwanie i atak na U-booty).

Ponadto położył wiele zasług w organizacji jedno­stek, taktyce zwalczania niemiec­kich okrętów podwodnych i ochro­ny konwojów. Liczne konflikty z admiralicją zmusiły go do rezy­gnacji ze stanowiska i przejścia na emeryturę w październiku 1943 r. Jednakże już kilka tygodni później powrócił do czynnej służby i objął stanowisko zastępcy szefa sztabu ds. informacji i spraw cywilnych przy sztabie Louisa *Mountbattena (SEAC).

Podobne prace

Do góry