Ocena brak

Jontoforeza - fizykoterapia

Autor /toipapquatand Dodano /24.09.2005

J O N T O F O R E Z A

Już ze starożytności, sięgając XVIII w. pochodzą pierwsze wzmianki o próbach wykorzystania elektryczności w celach leczniczych, wówczas gdy Luigi Galvani, profesor anatomii, opisał w 1791r. skurcz mięśnia żaby wywoływany działaniem elektryczności. Aleksandro Volta kontynuując doświadczenie Galvaniego, zbudował pierwsze ogniwo elektryczne. Elektrolecznictwo, w którym do leczenia wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości jest działem fizykoterapii. Niektóre zabiegi fizykalne oddziałują bezpośrednio na funkcje życiowe komórki, usprawniając je. W ten sposób pobudzają naturalne możliwości naszego organizmu do walki z chorobą. Organizm człowieka przewodzi prąd, ponieważ składa się z dużej ilości płynów, głównie wody i cząsteczek o ładunkach elektrycznych (jony i elektrolity). Podczas zabiegów z użyciem prądu stałego, używa się dwóch różnie naładowanych biegunów ? ? oraz ?-?, czyli elektrod. Dzięki temu powstaje obieg zamknięty prądu.
Do zabiegów wchodzących w skład elektroterapii, wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych zalicza się m.in. jontoforeza. Jest to zabieg, polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Jony gromadzą się na granicy naskórka i skóry właściwej, skąd zostają odprowadzone z prądem krwi w głąb ustroju. Mechanizm leczniczego działania jontoforezy zależy od wpływu bieguna źródła prądu stosowanego w zabiegu jontoforezy na tkanki, rodzaju jonów, a także od oddziaływania odruchowego na narządy głębiej położone. Zabiegi jontoforezy są stosowane często w leczeniu wielu schorzeń ogólnoustrojowych, jak również dermatologicznych. Większość tych zabiegów wykonuje się pod ścisłą kontrolą lekarza i nie należą one do zakresu działalności kosmetyki. Ze względów kosmetycznych, najwięcej uwagi poświęcono jontoforezie skóry twarzy.
Podstawowymi wskazaniami do przeprowadzenia jontoforezy są:
nerwobóle,
rozszerzone naczynia włosowate,
zwiotczenie mięśni,
zwiotczenie skóry,
obwodowe porażenia,
blizny,
zaburzenia krążenia obwodowego,
utrudniony zrost kostny,
uczulenia,
trądzik pospolity,
trądzik różowaty.
Do przeciwwskazań do wykonania jontoforezy głównie należą:
ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
ropne stany okołozębowe,
ropne stany migdałków,
stany gorączkowe,
ostre procesy zapalne i infekcje ogólne,
zakrzepy,
zakrzepowe zapalenie żył,
zagrożenia zatorami,
wszczepiony rozrusznik serca,
daleko posunięta miażdżyca,
wypryski i uszkodzenia skóry,
ciąża.
Do przeprowadzenia zabiegu jontoforezy niezbędny jest przede wszystkim:
aparat do jontoforezy, elektrody, podkłady, roztwory leku (np.

Podobne prace

Do góry