Ocena brak

Jontoforeza

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na wprowadzaniu przez skórę do tkanek - za pomocą prądu stałego - jonów lub cząsteczek leków. Używa się tylko takich leczniczych związków chemicznych, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej (elektrolity).

Bezpośrednio na skórę kładziemy gazik nasycony wodnym roztworem związku chemicznego, ulegającego dysocjacji na jony, z których jeden ma być wprowadzony do tkanek, następnie podkład zwilżony wodą i elektrodę z folii cynowej. Skóra musi być oczyszczona alkoholem lub eterem z ciał tłuszczowych i produktów rozpadu potu. W niewielkiej odległości od pierwszej elektrody umieszcza się drugą, zamykającą obwód elektryczny, tylko z podkładem zwilżonym wodą. Elektrodę nad roztworem leku kładzie się z biegunem jednoimien-nym z biegunem jonu leku, który ma być wprowadzony do tkanek. Jontoforeza działa na zasadzie odpychania ładunków jednoimiennych (prawo Coulomba: jony dodatnie będą podążały w kierunku bieguna ujemnego, a jony ujemne -w kierunku bieguna dodatniego).

Jontoforezę wykonuje się codziennie w serii 10-20 zabiegów, w czasie od 15 do 20 minut. Czas trwania zabiegu zależy od rodzaju leku, stanu chorego i od indywidualnej wrażliwości pacjenta na prąd elektryczny.

 

Podobne prace

Do góry