Ocena brak

John Dewey (1859 - 1952)

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

Urodził się w Burlington (Vermont, USA), zmarł w Nowym Jorku. W Johns Hopkins University przygotowując pracę dyplomową z filozofii, słuchał wykładów Peirce'a i heglisty George'a S. Morrisa. Studia ukończył, pisząc rozprawę na temat psychologii Kanta.   W 1894 roku został dziekanem Wydziału Filozofii i Psychologii w University of Chicago, a w 1896 roku założył Eksperymentalną Szkołę, czyli Szkołę Wychowania Dewey'a.

Prowadził wykłady w Pekinie, przebywał w Rosji, Turcji i Meksyku. W 1905 roku podjął pracę w Columbia University skąd w 1929 roku odszedł na emeryturę.    Prace Dewey'a dostępne w języku polskim: Demokracja i wychowanie; Filozofia a cywilizacja; Jak myślimy; Moje pedagogiczne credo; Szkoła a społeczeństwo; Szkoła a dziecko; Zasady moralne w wychowaniu.  

Podobne prace

Do góry