Ocena brak

JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab). Chociaż nie aprobował nazizmu, pozostawał wiernym wykonawcą planów Hitlera. Był jednym z głównych, a czasami najważniejszym doradcą wojskowym Fuhrera, bezpośrednio odpowiadał za sytuację na froncie zachodnim.

W czasie lipcowego za­machu w Kętrzynie odniósł ranę. W maju 1945 r. podpisał z polecenia wielkiego admirała Karla *Dónitza bezwarunkową kapitulację wojsk niemieckich wobec Brytyjczyków i Amerykanów w Reims. W 1946 r. stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w *No-rymberdze, oskarżony o udział w planowaniu wojny. Uznany za winnego, został skazany na śmierć i stracony.

Podobne prace

Do góry