Ocena brak

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób enigmatyczny. Jest rzeczą pewną, że pierwsza wspólnota otaczająca Jezusa nie używała tego tytułu i go dobrze nie rozumiała.

ST używa tego terminu do Mesjasza, który jest wywyższony. Rzeczą całkowicie oryginalną, którą znajdujemy w Ewangelii, jest połączenie tego tytułu z figurą Izajaszowego „Sługi Jahwe”.

Różnica pomiędzy Synem Człowieczym u Daniela i tym z Ewangelii jest w istocie dość znaczna: u Daniela Syn Człowieczy przebywa w sposób niezmienny w chwale niebieskiej, w ewangeliach zaś, wchodzi on do chwały nie inaczej jak przez mękę i śmierć odkupieńczą na wzór Sługi Jahwe. Ta synteza Syna Człowieczego i cierpiącego Sługi jest rzeczą absolutnie nową. Ani ST, ani judaizm nie mogli tego przewidzieć.

Wydaje się, że uczniowie Jezusa nie od razu zrozumieli nauczanie Jezusa, to od początku tak interpretują Jego śmierć krzyżową i Jego zmartwychwstanie, o czym świadczą Dzieje Apostolskie. Jezus chociaż świadomy swego posłannictwa mesjańskiego, to jednak ukrywał tytuł Mesjasza, ponieważ jemu współcześni oczeki wali czegoś zupełnie innego.

Podobne prace

Do góry