Ocena brak

JEZUS CHRYSTUS

Autor /Longinus Dodano /23.03.2012

Gr. Iesous z hebr. Jehószua, Jeszua 'Jahwe pomocą'; zob. Chrystus; imię Syna Bożego wszystkich wyznań chrześc. Gł. źródłem wiadomości o życiu i działalności Jezusa są 4 Ewangelie (zob. Ewangelia): wg Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Jezusa zwano również Galilejczykiem (bo rozpoczął działalność nauczycielską w Galilei; zob.) i Nazarejczykiem (bo wychował się w Nazarecie; zob.); zob. też INRI.

Wizerunki . Ewangelie nie wypowiadają się na temat wyglądu Chrystusa. Najwcześniejsze wizerunki pochodzą dopiero z III w. Wcześniej pojawiał się w sztuce tylko jako symbol, zob. Baran(ek boży); Ichthys; Święty (monogram). Pierwsze wizerunki figuralne przedstawiają Chrystusa jako Pasterza z barankiem na ramieniu. Temat Dobrego Pasterza upowszechnił się w sztuce wczesnochrześc., np. mozaika w mauzoleum Galii Placidii w Rawennie z V w. Wizerunki te nie były portretami indywidualnymi, ale przedstawiały idealną, klasyczną postać pięknego, kędzierzawego młodzieńca bez zarostu.

Gdy chrześcijaństwo stało się po 313 religią państwową, młodzieńca zastępować zaczął stopniowo człowiek dojrzalszy, godniejszy, z brodą, na modłę wschodnią, jak np. w mozaice w kościele Sta Pudenziana, Rzym (V w.), nauczyciel, a w sztuce romańskiej często król, jak np. w tympanonie katedry Saint Pierre w Moissac (zob.) z ok. 1130.

Życie Jezusa było tematem niezliczonych dzieł plastycznych. Najczęściej ukazywany jest w towarzystwie Madonny: w Narodzeniu (Rossellino, Luini, Hugo van der Goes), Pokłonie pasterzy (Ribera), Pokłonie Trzech Króli (Mantegna, Botticelli, Diirer), Św. Rodzinie (Sodoma, Michał Anioł, Andrea del Sarto), Ucieczce do Egiptu (Bramantino, Tintoretto), Odpoczynku w drodze do Egiptu (Correggio, Dosso Dossi, Diirer).

Inne często przedstawiane sceny to: Obrzezanie (Cosimo Tura), Chrzest (Verrocchio), Przemienienie Pańskie (Rafael, Giulio Romano), Ostatnia Wieczerza (Leonardo da Vinci, Tycjan, Tintoretto), Konanie w Ogrojcu (El Greco, Correggio, Mantegna, Perugino), Chrystus przed Piłatem (Duccio), Cierniem koronowanie (Tiepolo, Tycjan), Kalwaria (Mantegna), Ukrzyżowanie (Nicola Pisano, Fra Angelico, Tintoretto, Velazquez, Rubens), Zdjęcie z krzyża (Giotto, Fra Angelico, Rogier van der Weyden, Rubens, Tycjan), Pietd (Francia, Bellini, Michał Anioł, Van Dyck), Złożenie do grobu (Tycjan, Francia, Rafael), Wniebowstąpienie (Tintoretto).

Inne słynne tematy: Gody w Kanie Galilejskiej (Perugino, Veronese, Murillo), Rozmnożenie chleba (Tintoretto), Wskrzeszenie Łazarza (Tintoretto, Froment), Chrystus i jawnogrzesznica (Lorenzo Lotto, Palma Vecchio), Grosz czynszowy (Masaccio, Tycjan), Chrystus i Magdalena (Albertinelli), Niewierny Tomasz (Duccio), Chrystus w Emaus (Jacopo Bassano, Tiepolo, Rembrandt), Ecce Homo (Correggio, Sodoma, Rogier van der Weyden, Guido Reni, Rembrandt).

Podobne prace

Do góry