Ocena brak

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają ok. 2,7 mln km², tj. ok. 1,8% powierzchni lądów.

Lokalne jeziora odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i w życiu gospodarczym. Są one ważnymi zbiornikami retencyjnymi, oddziałują na lokalny klimat, stanowią swoiste środowisko życia roślin i zwierząt, dostarczają wody dla celów komunalnych i przemysłowych oraz mają duże walory rekreacyjne.

Z podobnych przyczyn zaczęto budować sztuczne zbiorniki wodne (zwane również jeziorami zaporowymi) poprzez stawianie zapór na wodach rzecznych.

Są one budowane także w celu nawadniania gruntów, a szczególnie w celach energetycznych.

Rodzaje jezior:

- tektoniczne;

- wulkaniczne;

- polodowcowe;

- nadbrzeżne;

- zakolowe;

- krasowe;

- zaporowe (sztuczne zbiorniki wodne).

Podobne prace

Do góry