Ocena brak

JEŻELI W CHWILI POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO OBOWIĄZYWAŁA INNA USTAWA KARNA NIŻ W CHWILI ORZEKANIA TO KTÓRĄ Z TYCH DWÓCH USTAW NALEŻY ZASTOSOWAĆ W STOSUNKU DO SPRAWCY I DLACZEGO?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

W chwili orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa. Art. 4 KK, mówi, że „stosuje się nową ustawę, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”. Tak więc podstawową zasadą jest zastosowanie ustawy nowej z uwagi na to, że realizuje ona w sposób pełniejszy aktualną politykę karną.

Jednakże można też zastosować ustawę poprzednią jeżeli ona jest względniejsza dla sprawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie części przepisów z ustawy nowej i części z ustawy poprzednio obowiązującej. Jeżeli w tym czasie nastąpiła kilkakrotnie zmiana ustawy to sąd ma obowiązek przeanalizować, która z ustaw będzie względniejsza dla sprawcy.

Podobne prace

Do góry