Ocena brak

Jesion wyniosły

Autor /Brunon Dodano /03.02.2012

 

Wygląd: Przeważnie bardzo wysokie, okazałe drzewo zrzucające liście na zimę, o wysokości około 40 m - tym samym należy do najwyższych krajowych drzew liściastych. Korona młodych drzew bardzo luźna, z dość stromo wzniesionymi konarami, u starszych drzew bardzo wysoko sklepiona, przy tym jednak mało zwarta i nieco nieregularna przy okrąg-ławym zarysie, najszersza w strelie szczytu, niżej - dość wąska.

 

Gałęzie wznoszą się prosto w górę lub promieniście odchodzą, wyrastając także w dolnej strefie pnia, Pień przeważnie dość prosty. Kora na młodszych drzewach gładka, później coraz silniej bruzdowana i podzielona na poła albo pokryta systemem wąskich listewek, szarobrunatna. Pędy grube, jasnoszare, punktowane jasnymi, białawymi przetchlinkami, w strefie wyrastania pączków spłaszczone łub jakby zgniecione.

Pączki naprzeciwległe, grube, spiczaste, w kolorze głębokiej czerni; oprócz głównych pączków jest jeszcze jedna para pączków bocznych, które rozwijają się tylko wtedy, jeśli młode liście zostaną uszkodzone przez spóźnione przymrozki. Liście naprzeciwległe, nieparzystopierzaste, długości 20-25 cm, z 9-13 owalno-podłużnymi listkami, z przodu zaostrzonymi, ząbkowanymi, z wierzchu matowozietonymi, od spodu jaśniejszymi i nagimi (z wyjątkiem nerwu środkowego).

Kwiaty niepozorne, jedno- lub obupłciowe, jedno- lub dwupienne.

Skrzydlato długości około 3 cm, w stanie dojrzałym są brunatne, z przodu zaostrzone.

Siedlisko: Rozpowszechniony w zioloroślo-wych lasach łęgowych lub zboczowych, przeważnie na świeżych, przemywnych, zyznych glebach.

Występowanie: W całej Europie szeroko rozpowszechniony i często sadzony jako drzewo parkowe lub ozdobne.

Okres kwitnienia: Kwiecień.

Gatunek pokrewny:

Pochodzący z Europy Południowo-Wschodniej jesion wąskolistny (Fra-xinus angustifolia) różni się od poprzedniego gatunku bardzo smukłymi listkami. Jego pień z wiekiem może się stać bardzo sękaty. Zwraca uwagę również korona znacznie gęściej ulistniona niż u krajowego jesionu. Typową i bardzo ważną cechą są purpurowobrunatne pączki zimowe z szarym owłosieniem.

Podobne prace

Do góry