Ocena brak

Jerozolima niebiańska

Autor /Benedykta Dodano /14.11.2012

W Objawieniu św. Jana opisana jako miasto o dwunastu bramach na planie kwadratu, symbol oczekiwanego czasu ostatecznego, kiedy Bóg zamieszka ze swym ludem.

Miasto zbudowane jest na dwunastu kamieniach węgielnych (jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd, sardoniks, sardis, chryzolit, beryl, topaz, chryzopraz, hiacynt, ametyst), na których znajdują się imiona dwunastu apostołów; bramami jest dwanaście pereł.

Podobne prace

Do góry