Ocena brak

Jerozolima

Autor /bOlo Dodano /04.05.2013

Miasto w Palestynie. Przed osiedleniem się Hebrajczyków w Palestynie, na miejscu późniejszej Jerozolimy istniało dość duże miasto kananejskie, zamknięte od wschodu doliną Cedronu, od zachodu i od południa doliną Hinnom. Kiedy Dawid zdobył twierdzę Syjon, kazał tam zbudować pałac. Stając się polityczną stolicą królestwa izraelskiego, Jerozolima została również jego stolicą religijną, gdy Salomon zbudował tam, na górze Moria, świątynię Boga jedynego.

Po rozłamie miasto zostało stolicą państwa południowego, czylijtrólestwa judejskiego. Mury obronne, jakie wznieśli Dawid i Salomon, zostały uzupełnione i wzmocnione drugim kręgiem po upadku Samarii i królestwa izraelskiego. Drugą świątynię zbudowano po powrocie z niewoli, na miejscu pierwszej, którą zburzyły wojska babilońskie w 587 roku p.n.e.

Po śmierci Aleksandra o Jerozolimę ubiegali się Lagidzi i Seleucydzi, ale miasto po buncie przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi stało się znowu stolicą rodzimej dynastii: świątynia, oczyszczona przez Judę Machabeusza po profanacji, jakiej dopuściła się armia syryjska, została wspaniale odbudowana przez Heroda. Trzeci krąg murów zbudował Herod Agrypa. Podczas wielkiego powstania w latach 66-70 miasto i świątynię zburzyli Rzymianie. Cytadelę, zbudowaną przez Jana Hyrkana, powiększył Herod, dając jej nazwę Antonia, ku czci Marka Antoniusza.

Służyła ona za koszary załodze rzymskiej w okresie, prokuratorów. Pogańskie miasto Aelia Capitolina, zbudowane na miejscu Jerozolimy zburzonej doszczętnie podczas drugiej wojny żydowskiej, zbudował Hadrian. Konstantyn kazał wznieść w Jerozolimie wiele kościołów, zwłaszcza bazylikę Grobu Świętego i Zmartwychwstania.

Podobne prace

Do góry