Ocena brak

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym skrzydłem ros. ugrupowania.

W kampaniach 1813-1814 dow. art., potem samodzielnego korpusu, bił się pod Budziszynem, Kulm i Lipskiem. Od 1816 dow. wojsk ros. w Gruzji. 1827 wystąpił z czynnej służby.

Podobne prace

Do góry