Ocena brak

Jelito grube

Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013

Jest odcinkiem przewodu pokarmowego o długości ok. 1m, w którym zachodzą procesy związane z końcową obróbką mas pokarmowych. Do okrężnicy przechodzi z jelita krętego ok. 1,5 litra płynnej papki pokarmowej na dobę. Główną funkcją jelita grubego jest resorpcja wody, jonów sodu, licznych soli mineralnych i witamin oraz formowanie mas kałowych. Zachodzi tu także wchłaniania niewielkich ilości glukozy, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, amoniaku oraz niektórych witamin.

Błona śluzowa uczestniczy w wydalaniu do światła jelita związków, które trudno wydzielają się z moczem. Jelito grube jest ponadto rezerwuarem licznych bakterii, głównie beztlenowych, które uczestniczą w procesach fermentacji, gnicia oraz produkcji witamin z grupy B i K. Budowa ściany jelita grubego nie odbiega od budowy pozostałych odcinków cewy pokarmowej.

Błona śluzowa zbudowana jest z tkanki łącznej siateczkowatej pokrytej nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym. Komórki nabłonka wpuklając się w głąb błony śluzowej tworzą cewkowate krypty jelitowe, które są dłuższe niż w jelicie cienkim. W budowie nabłonka dominują enterocyty i bardzo liczne mukocyty, których ilość stopniowo zwiększa się w kierunku odbytu. Natomiast w obrębie krypt dodatkowo lokalizują się komórki macierzyste i endokrynowe. Komórki Panetha charakterystyczne dla gruczołów jelita cienkiego występują wyłącznie w kryptach jelita ślepego i wyrostka robaczkowego. Enterocyty jelita grubego są niższe i wytwarzają mniejszą ilość nieregularnie ułożonych mikrokosmków. Najważniejszą cechą budowy odróżniającą jelito grube od jelita cienkiego jest brak kosmków. Błona śluzowa jest również miejscem lokalizacji licznych grudek chłonnych samotnych, które przekraczają granicę blaszki mięśniowej przechodząc do podśluzówki.

Kolejne warstwy nie odbiegają budową od pozostałych odcinków cewy pokarmowej. Odrębnością jest budowa zewnętrznej warstwy błony mięśniowej, która skupia się w trzy równolegle biegnące pasma zwane taśmami o szerokości 1 cm każda.

Podobne prace

Do góry