Ocena brak

Jelito grube

Autor /marfi Dodano /11.12.2012

Jelito grube rozciąga się na długość około 1.5 m od ujścia jelita cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe (wraz z wyrostkiem robaczkowym), okrężnicę i odbytnicę. Jelito ślepe zwane kątnicą jest „ślepym" uwypukleniem jelita położonym poniżej ujścia jelita cienkiego. Jego długość i średnica wynoszą 7-8 cm. Wyrostek robaczkowy jest zwężoną częścią jelita ślepego o długości 8-9 cm i grubości około 0,5 cm, z dużą ilością tkanki limfatycznej biorącej udział w procesach odpornościowych i powstawania niektórych ciałek krwi. 

Esica na granicy 2 i 3 kręgu krzyżowe­go łączy się z odbytnicą. Ścianę jelita grubego tworzy błona śluzowa oraz warstwa mięśni okrężnych w postaci trzech podłużnych taśm. Ponieważ ich długość jest mniejsza od długości okrężnicy, jelito wy­kazuje ciąg workowatych rozszerzeń (haustr). Odbytnica ma długość 12-15 cm. 

Błona śluzowa jelita grubego układa się w war­stwy okrężne, a jedynie w odbytnicy w war­stwy podłużne. Komórki gruczołowe wytwarzają duże ilości śluzu. W jelicie grubym nie zachodzi wchłanianie składników odżywczych ani wydzielanie enzymów trawiennych. Ma tutaj miejsce wchłanianie wody, dzięki czemu treść jelitowa jest zagęszczona w kał. Nie wchłonięte resztki pokarmowe ulegają fermentacji i gniciu.

Podobne prace

Do góry