Ocena brak

Jelito grube

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Jelito grube (intestinum crassum), czyli kiszka, rozciąga się od ujścia jelita cienkiego aż do odbytnicy i dzieli się na jelito ślepe lub kiszkę ślepą, czyli kątnicę (intestinum caecum s. caecum), okrężnicę (colon) i odbytnicę (rectum s. intestinum rectum). Okrężnicą obejmuje pętle jelita cienkiego: i) okrężnicą wstępująca od strony prawej, 2) okrężnicą poprzeczna od góry, 3) okrężnicą zstępująca od strony lewrej; dalsza i ostatnia część 4) okrężnicą esowata łączy się z odbytnicą. Do cech typowych jelita grubego należą: 1) równomierne wypuklenia ściany jelita (haustra coli) i przedzielające je wcięcia, którym na powierzchni wewnętrznej odpowiadają fałdy półksiężycowate (plicae semilunares coli); 2) wzmocnienia mięśniówki podłużnej, taśmy okrężnicy (taeniae coli), które w liczbie trzech biegną wzdłuż jelita w równych od siebie odstępach; wreszcie 3) małe zwykle wypełnione tłuszczem wypustki otrzewnej, tzw. przy czepki sieciowe (appendices epiploicae). Grubość nie jest cechą miarodajną dla odróżnienia jelita cienkiego od grubego, ponicważ silnie skurczone jelito grube może być nawet cieńsze od rozluźnionego i wypełnionego jelita cienkiego.

Podobne prace

Do góry