Ocena brak

JEDNOSTKI POWIĄZANE

Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013

Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej oraz z prezentacją wielu pozycji w sprawozdawczości finansowej pojedynczej jednostki. Oznacza ono grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne i jednostki stowarzyszone.  

Podobne prace

Do góry