Ocena brak

Jednostki energii i mocy

Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014

Podstawową jednostką energii jest dżul [J]. Inne jednostki to: kaloria, 1 kal = 4,18 J; kilogramometr, 1 kgm = 9,8 J; kilowatogodzina, 1 kWh = 3 600 000 J.

Rozłożenie energii w czasie określa się jako moc, inaczej mówiąc moc jest to energia działająca w jednostce czasu. Jednostką mocy jest wat (W), a 1 wat odpowiada 1 J działającemu w ciągu jednej sekundy.

Wielokrotność i podwielokrotność wata oznacza się następująco:

1 000 W = 1 kW (kilowat),    1 000 000 W = 1 MW (megawat),

0,001 W = 1 mW (miliwat),    0,000 001W = 1 |.iW (mikrowat).

Czasem używa się starej jednostki mocy zwanej koniem mechanicznym. Jeden koń mechaniczny równa się 75 kilogramometrów/sekundę, a to jest 736 watów.

Rozłożenie energii w przestrzeni określa się jako gęstość energii (J/cm2). Rozłożenie mocy w przestrzeni określa się jako gęstość mocy (W/cm2). Gęstość w praktyce fizykoterapeutycznej oznacza się na jednostkę powierzchni, chociaż teoretycznie właściwsze jest oznaczanie gęstości na jednostkę objętości.

W fizykoterapii stosuje się energię w wielkościach wielokrotnie większych od jednostek podstawowych i (lub) wielokrotnie mniejszych od nich. Aby uniknąć pisania dużych i ułamkowych liczb, wykorzystuje się dziesiętny system wielokrotności i podwielokrotności. W systemie tym liczby są oznaczane przedrostkami pochodzenia greckiego lub łacińskiego.

Oznaczanie wielokrotności podstawowych jednostek fizycznych: hekto = x 100, kilo = x 1 000, mega = x 1 000 000, giga = x 1 000 000 000,

Oznaczanie podwielokrotności podstawowych jednostek fizycznych: decy = 0,1 (jedna dziesiąta), centy = 0,01 (jedna setna), mili = 0,001 (jedna tysięczna), mikro (|a) = 0,000 001 (jedna milionowa), nano = 0,000 000 001 (jedna miliardowa).

 

Podobne prace

Do góry