Ocena brak

Jednostka pamięci

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

jednostka pamięci - pojęcie nie mające jednej powszechnie przyjętej definicji; zwykle j.p. rozumie się jak jednostkę przetwarzania informacji w znaczeniu wydzielania porcji informacji (ang. chunking), przy czym porcja rozumiana jest jako określona i niepodzielna informacja (o rzeczy, zjawisku, zdarzeniu) lub wiadomość o relacji między informacjami, jaka w określonym momencie jest treścią świadomości. Przyjmuje się, że liczba j.p. określa  pojemność pamięci krótkotrwałej; za G. A. Millerem przyjmuje się, iż krytyczną liczbą j.p. jest „magiczna" liczba 7±2, choć wielu badaczy przyjmuje inną liczbę. Zawartość treściowa j.p. zależy od wiedzy podmiotu, stosowanych przez niego strategii pamięciowych (strategia porcjowania) i ->- organizacji suhicktywnej maieriatu przeznaczonego do uczenia się.

Podobne prace

Do góry