Ocena brak

JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Po 16 lutego 1942 r. japońska flota inwazyjna wyruszyła z podstaw wyjściowych, kierując się w stronę *Jawy. Konwój składający się z 41 transportowców eskortowany był przez 4 krążowniki i 14 niszczycie­li (dowóca kontradm. Nishimura). Osłaniało go z boku 12 niszczycie­li z 2 i 4 flotylli niszczycieli (do­wódca kontradm. R. Tanaka), a 200 mil za nimi podążały 2 krążowniki. Na ich spotkanie wyszedł o zmroku 26 lutego aliancki zespół uderze­niowy, który tworzyło 5 krążowni­ków i 9 niszczycieli (dowódca ho­lenderski kontradm. Kareł Door-man). 27 lutego o godz. 16.16 japońskie krążowniki otworzyły ogień z odległości 26 tys. m w stronę dwóch ciężkich krążowników alianckich: *Exeter i Houston. Wkrótce do boju włączył się holen­derski krążownik De Ruyter, który o godz. 16.31 został trafiony poci­skiem kal. 203 mm, ale wybuch nie nastąpił.

O godz. 17.08 pocisk z krążownika Haguro przebił po­kład Exetera i rozerwał się w ko­tłowni. W wyniku uszkodzeń pręd­kość brytyjskiego okrętu spadła do 15 węzłów i Exeter, osłaniany przez uszkodzony wybuchem wła­snej bomby głębinowej holenderski niszczyciel, wycofał się do Surabai. Niszczyciele japońskie rozpoczęły ataki torpedowe, zatapiając 1 ni­szczyciel holenderski. Potem po­szedł na dno trafiony pociskami brytyjski niszczyciel Electra. Do decydującej walki doszło w no­cy, gdy kontradm. Doorman podjął następną próbę odszukania i zato­pienia transportowców z wojskiem, jednakże siły, którymi dowodził, stopniały do 4 krążowników i 2 ni­szczycieli.

Wcześniej 4 amerykań­skie niszczyciele, mając niewielki zapas paliwa, zawróciły do Surabai, o czym Doomian ze względu na brak łączności radiowej nie wie­dział. W następnych godzinach sy­tuacja alianckiego zespołu jeszcze bardziej się pogorszyła: o 21.25 brytyjski niszczyciel Jupiter wszedł na holenderską minę i po kilku godzinach zatonął, a pół godziny później zawrócił do Surabai ostatni niszczyciel, któremu zaczęło bra­kować paliwa. O godz. 22.30 cztery osamotnione krążowniki alianckie napotkały krążowniki kontradm. Takagi. Godzinę później krążownik holenderski Java trafiła japońska torpeda i w ciągu 20 minut zatonął. Tuż potem torpeda dosięgła okręt flagowy De Ruyter, na którym zgi­nął kontradm. Doomian i dowódca okrętu kmdr de Lacombe. Dwa po­zostałe krążowniki - Perth i Hous­ton - wymknęły się z pola walki.

Alianckie jednostki, które uratowały się z pogromu na Morzu Jawajskim, zdecydowały przejść do Australii. Exeter po prowizorycznej naprawie wyruszył z dwoma niszczycielami, jednakże już nad ranem 1 marca wszystkie 3 jednostki zostały za­topione przez przeważające siły japońskie. Krążowniki Houston i Perth po zatankowaniu paliwa w Batawii skierowały się do cieśni­ny Sunda, gdzie napotkały japoński konwój. Zatopiły 3 transportowce, ale nie potrafiły obronić się przed przeważającymi siłami eskorty: 3 krążownikami i 12 niszczycielami. Eskadra broniąca Jawy została zni­szczona. Zatonęły wszystkie krą­żowniki oraz 5 niszczycieli. Straty japońskie były niewielkie: kilka okrętów zostało uszkodzonych.

Podobne prace

Do góry