Ocena brak

JavaScript

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011

Charakterystyka

JavaScript jest jednym z wielu języków programowania zorientowanym obiektowo. Został opracowany przez Netscape Corporation specjalnie do użycia przy tworzeniu stron WWW. Jednak nie może on być używany do tworzenia samodzielnych, w pełni funkcjonalnych aplikacji. Opracowano go w taki sposób, aby jego kod mógł być przemieszany z kodem HTML oraz wszystkie jego interakcje z ekranem i użytkowaniem mogły korzystać właśnie z tego kodu.


Uniwersalna część tego języka została osadzona w Netscapie, Internet Explorer i innych przeglądarkach WWW.


JavaScript pod kilkoma względami przypomina języki C, C++, Java, ale oprócz tych cech znacząco się od nich różni. Często spotykanym błędem jest twierdzenie, że JavaScript jest uproszczoną wersją Javy, choć poza niecałkowitym podobieństwem składniowym oraz możliwością tworzenia wykonywalnej zawartości dla przeglądarek WWW, nie maja one ze sobą nic wspólnego. Mimo to prawdą jest, że oba te języki mogą ze sobą świetnie współpracować.


Java Script był ciągle poprawiany, ewoluował, a Netscape Corporation wypuściła na rynek kilka jego wersji. Inny potentat rynku oprogramowania Microsoft również opracował swoją wersję pod nazwą JScript. Język JavaScript został znormalizowany przez ECMA (ang. Europen Komputer Manufactures Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerowych) jako ECMAScript.


Java Script powinien dodać nieco wigoru stronom WWW. Oferuje akcję i interakcję, umożliwiając użytkownikom lepszą reakcję na strony WWW, a stronom - reakcję na użytkowników. Używając procedur Java Scriptu można:

  • animować (w ograniczonym zakresie) grafikę i tekst,
  • odtwarzać dźwięki,
  • zyskać lepsza kontrolę nad wyświetlaniam okien i formularzy,
  • sprawdzać informacje wprowadzone do formularzy i odpowiadac na reakcję czytelnika strony.

  • Autor: Sebastian Malik
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry