Ocena brak

Jaskinia Wierzchowska Górna

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Znajduje się w Jurze Krakowsko-Czę­stochowskiej, na lewym zboczu Doliny Kluczwody, w masywie skałek Berdo, na wysokości 388 m n.p.m. To teren wsi Wierzchowie, na zach. od Białego Kościoła, położonego przy drodze Kraków - Olkusz.
Jaskinia Wierzchowska Górna ma trzy otwory, dwa ok. 10 m nad dnem doliny i jeden w skałkach kilkanaście metrów wyżej. Ogólna dł. korytarzy ok. 950 m zaś deniwelacja do 25 m.
Pierwszą wzmiankę o jaskini opubliko­wano w 1853. Pierwsze badania naukowe przeprowadził w latach 1871-73 Jan Zawisza, właściciel Ojcowa. Gotfryd Os­sowski w 1884-86 sporządził plan i wpro­wadził stosowane do dziś nazewnictwo. Następne badania dopiero w 1970 i 1974 prowadziło krakowskie Muzeum Archeo­logiczne. Liczne znaleziska typowe dla kultur neolitycznych, ponadto szkielety wielu zwierząt, w tym niedźwiedzia i lwa jaskiniowego, hieny, renifera.
Do jaskini wchodzi się korytarzem wstęp­nym przez żelazną bramę do rozległej komory - Hali Wielkiej Dolnej. Zimą powstają tutaj charakterystyczne nacieki, tzw. „chłopki lodowe". Dalej położone są: „Niedźwiedzie trony", „Jama hieny", „Hala Wielka Górna", „Sala Człowieka Pierwot-go" i inne. Formy naciekowe, nietoperze, ciekawe pająki Meta menardi. Zwiedzanie jaskini trwa ok. 1 godz.

Podobne prace

Do góry