Ocena brak

Jaskinia Raj

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Tysiące podświetlonych stalaktytów (ponad 200 na 1 m ) robi ogromne wrażenie. Na dnie sali widoczne są stalagmity oraz połączone grupy naciekowe, które tworzą ciekawe formy, min. tzw. Pagodę.

CO roku przybywa tu ponad 100 tysięcy turystów, aby po­dziwiać nacieki o niezwykłych kształtach. Baśniową ja­skinię w Górach Świętokrzyskich odkryli przypadkowo w 1963 roku mieszkańcy okolicznych wsi By zapobiec dewasta­cji, w 1965 roku wejście zamknięto kratą Podczas badań w jaski­ni naukowcy natrafili na ślady bytności człowieka sprzed 50-60 tysięcy lat, a także na szkielety zwierząt, min. niedźwiedzi, żu­brów, mamuta i piżmowolu Siedem lat później to niezwykłe miej­sce udostępniono turystom.
Wnętrze składa się z kilku sal. Przez sztolnię, pełniącą równo­cześnie rolę śluzy zabezpieczającej mikroklimat jaskini, wchodzi się do Komory Wstępnej, a potem do największej sali, nazywanej Salą Złomisk Znajdują się w niej ogromne głazy, które oderwały się od sufitu, a potem przez tysiące lat pokrywały się naciekami Interesująca jest zwłaszcza prześwitująca kolumna, zwana Harfą. W Sali Kolumnowej połączonej z Salą Złomisk długim, wąskim ko­rytarzem można obejrzeć piękne formy skalne, min tzw pola ryżo­we, oraz perły jaskiniowe lezące w jeziorkach na dnie sali. Przez mo­stek przechodzi się do Sali Stalak­tytowej, która zadziwia bogactwem krystalicznych nacieków w róż­nych stadiach rozwoju. Stąd droga wiedzie do Sali Wysokiej i do wyj­ścia. Jeden z korytarzy, zwany Nie­dostępnym, podlega ścisłej ochro­nie i jest wyłączony z ruchu tury­stycznego.

Podobne prace

Do góry