Ocena brak

JASKINIA

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

 

  1. Nazwa alegorii Platońskiej (katageios oikesis spelaiódes) ilustrującej niedoskonałość ludzkiego poznania: przyjmując poznawa­ne za pośrednictwem zmysłów rzeczy za je­dyną rzeczywistość, podczas gdy są one tyl­ko „cieniem" —> idei (la), postępujemy tak jak więźniowie, którzy, zakuci w kajdany i obróceni do ściany, oglądają cienie rzucane przez przesuwające się przed jaskinią posta­cie i słuchają echa ich głosów, biorąc te cie­nie i echa za bezpośrednią rzeczywistość.

  2. U F. Bacona: -»idole (3b) jaskini (ido­la specus) — przyczyny tych błędów, któ­re mają swe źródło w wadach indywidualnych.

Podobne prace

Do góry