Ocena brak

JASKIER

Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013

JASKIER (Ranunculus sp.) — roślina z rodzinyjaskrowatych ( Ranunculaceae). Spośród występującychw Polsce ponad 20 gatunków jaskrów najczęściejspotykany jest j a s k i e r r o z ł o g o w y(Ranunculus repens), pospolity chwast wilgotnychużytków zielonych i j a s k i e r o s t r y (Ranunculusacer), zachwaszczający łąki i pastwiska średniowilgotne. Oba wymienione gatunki są roślinamiwielotetnimi; są trujące. Zwalczanie ich jestdość trudne, lecz konieczne, gdyż dopuszczalnyjest tylko niewielki ich udział w poroście; powinnopolegać: na pastwiskach — na dokaszaniuczęści nie dojedzonych, na łąkach zaś — na wczesnymkoszeniu, co nie pozwala na dojrzewanienasion. Prawidłowe,

Podobne prace

Do góry