Ocena brak

JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum

Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012

JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum, ur. 1887 w Wilnie, zm. 1941 w Kojranach pod Wilnem, poeta i publicysta. W czasie rewolucji 1905 czynny w Łodzi jako agitator PPS, od 1906 uprawiał publicystykę społ.-polit. i lit., m. in. w piśmie —> „Tydzień", które redagował 1912-13 w Warszawie. Był organizatorem wil. grupy lit.-artyst. Banda i red. jej almanachu Żórawce (1910). W czasie I wojny świat, przebywał w Rosji, gdzie współpracował z pol. prasą. Od 1919 należał do warsz. grupy futurystów. W 1921 dotknęła go choroba psych., z której nie wyleczył się do końca życia. Sławę „tragicznego zwiastuna i Jana Chrzciciela futuryzmu pol." (B. Jasieński) zdobył jako autor pierwszych w Polsce wierszy futuryst. (m. in. Spłoń lotnika i „Maggi", druk. 1914 w —> „Widnokręgu"), łączących fascynację nowoczesną cywilizacją techn. i życiem wielkomiejskim z daleko posuniętą prozaizacją języka. Wznowił je w uproszczonej, fonetycznej ortografii w zbiorze Tram w popszek ulicy. Skruty prozy i poemy (1919, na karcie tyt. 1920), drukowanym na pakowym papierze i firmowanym przez wydawnictwo Futuryzm Polski. Zbiór gromadził prawie cały jego dorobek lit., na który składały się również młodopol. poezje symbolist. i poematy prozą (powst. 1906-12) oraz skrócone wersje felietonów.

Rytmy miasta, wybór i oprac .A.K. Waśkiewicz, W. 1972.

PSB 10 (M. Stokowa); A. LAM Polska awangarda literacka. Programy lat 1917-1923, t. 1-2, Kr. 1969; E. KOZIKOWSKI O J.J., w; Od Prusa do Gojawiczyńskiej, W. 1970; A. GASS Jan Chrzciciel futuryzmu polskiego,Kultura" 1971 nr 6.

Zbigniew Jarosiński

Podobne prace

Do góry