Ocena brak

JANKOWSKI EDMUND

Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012

JANKOWSKI EDMUND, ur. 16X111912 w Warszawie, historyk literatury, edytor. Po studiach polonist. na UW (1931-36) pracował jako nauczyciel gimn.; podczas okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu. Po wojnie (od 1949) w ramach prac TNW zorganizował Archiwum E. Orzeszkowej, które prowadzi do dziś w IBL PAN, obok prac nad Słowriikiem pseudonimów pisarzy polskich (red. nacżi od 1968). Habilitowany 1959, prof. od 1975. Wieloletni aktywny działacz Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (sekretarz od 1950, wiceprezes 1956-76). Działalność nauk. skupił gł. wokół pisarstwa Orzeszkowej, jako edytor jej Pism krytycznoliterackich (1959) oraz Listów zebranych (t. 1-8 1954-76, t. 9-10 w przyg.), które opatrzył rozprawami wstępnymi i komentarzem, dającym wnikliwy obraz życia kult. epoki. Jest też autorem kilkakrotnie wznawianej monografii pisarki (Eliza Orzeszkowa 1964, seria Ludzie Żywi). W Roczniku Lit. 1959-70 omawia dorobek wydawn. w dziedzinie Pamiętników, wspomnień, listów (od 1971 wspólnie z J.W. Gomulickim, od 1974 prowadzi dział Listy).

Podobne prace

Do góry