Ocena brak

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in.

Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in., ur. 20 XII 1857 w Polanach (Wileńszczyzna), zm. 6 X 1929 w Wilnie, poeta, publicysta, krytyk, tłumacz. Studiował na wydziale filol. ros. UW i wydz. filoz. UJ. Organizator życia kult. w Wilnie, współzałożyciel (1907) TPN Wil., po 1922 prezes ZZLP w Wilnie oraz Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. Jako dziennikarz rozpoczął pracę w „Kurierze Warsz." (ściślejszy kontakt od 1883), 1889 był kierownikiem lit. „Kuriera Codziennego". Wieloletni współpracownik, 1902-04 czł. redakcji petersb. „Kraju", 1905-07 red. „Kuriera Litew.", 1907 założyciel tyg. „Głos Polski", od 1922 współpracował z wil. „Słowem". Z licznych podróży po Europie nadsyłał korespondencje, recenzje, sprawozdania do pism warsz. i do „Kraju" (wyd. Po Europie. Kartki z podróży 1893).'Liberał, związany nast. z wil. konserwatystami, zyskał popularność jako felietonista. Z poezji J., pisanych gł. we wczesnym okresie twórczości, wyd. m. in. w zbiorach Poezje (I-III 1879-84), Capriccio (1889), Wybór poezji (1897), zawierających utwory satyr., erotyki, liryki refleksyjne, przekłady poetów franc., czes., niem., wyróżniano „arabeski" - drobne wiersze anakreontyczne. Wydał szkice Na marginesie literatury (1906). Swoje wspomnienia zebrał m. in. w tomie Z czeczotkowej szkatułki (1926). Ponadto był autorem opracowań hist. (Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi t.1-4 1896-1900), antologii (Młoda Polska w pieśni 1898, wyd. rozsz. 1903) oraz pamiętnika z pierwszych lat wojny Z dnia na dzień (1923).

Księga wierszy 3; Zbiór poetów 4.

PSB 10 (M. Stokowa); OLP IV 1 (taż); J.J. LIPSKI Cz.J., w: Warszawscy ,.Pustelnicy" i ,,Bywalscy", t. 1, W. 1973. 

Jerzy Poradecki

Podobne prace

Do góry